THE Best Paper Awards :
KHURELTOGOOT
Research Conference
Хурал зохион байгуулагчид

“ХҮРЭЛТОГООТ” ЭШБХ-ын ажлын хэсэг:  

 “Монголын Залуу Эрдэмтдийн Холбоо” Төрийн бус байгууллагын дүрмийн 2 дугаар зүйлийн 2.2.1, 6 дугаар зүйлийн 6.1.1, 6.1.2 дэхь заалтуудыг тус тус үндэслэн жил бүрийн 5-р сард  Хүрэлтогоот залуу эрдэмтэн судлаачдийн үндэсний эрдэм шинжилгээний бага хурлыг зохион байгуулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг МЗЭХ-ны Ерөнхийлөгчийн ХХХХ оны ХХ тоот тушаалаар батлан мөрддөг.

“ХҮРЭЛТОГООТ” ЭШБХ-ын ажлын хэсэг: 

Ажлын хэсгийн ахлагч:

В.Баярмаа

Е-mail:mysacoordinator@gmail.com

Утас: +976 9905 7680

 

 

Ажлын хэсгийн гишүүд:

undefined

О.Зэсэмдорж

Е-mail: khureltogoot.med@gmail.com

Утас: +976 9922 5977

 

undefined

М.Бурмаа

Е-mail: burmaa8060@gmail.com

Утас: +976 9922 8060

Л.Түмэнбаяр

Е-mail: Tumenbayar@must.edu.mn

Утас: +976 9916 5511

 

undefined

Д.Лхагвасүрэн

Е-mail: khureltogoot.nature@gmail.com

Утас: +976 9800 0599

 

 

 

 

undefined

Х.Булгаа

Е-mail: khureltogoot.soc.eco@gmail.com

Утас: +976 9909 4859

 

undefined

А.Дашцэрэн

Е-mail: khureltogoot.geo@gmail.com

Утас: +976 9980 0180

 

 

 

 

 

 

undefined

С.Жавхлан

Е-mail: khureltogoot.nature@gmail.com

Утас: +976 9989 2012

 

ЭДИЙН ЗАСАГ, БИЗНЕСИЙН ЗАЛУУ ЭРДЭМТДИЙН ХОЛБОО

З.Отгон

Е-mail: khureltogoot.eco.inno@gmail.com

Утас: +976 9191 0601

 
Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.