THE Best Paper Awards :
KHURELTOGOOT
Research Conference
Copyrigth

Эрхэм зохиогч Та дараах файлыг татан авч хэвлээд, өөрийн гараар бөглөн гарын үсэгээ зураад скайнердаж pdf файл хэлбэрээр салбар хуралдаан тус бүрийн цахим шуудангийн хаягаар илгээнэ.

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.